Service

1. BESTILLING AV SERVICE

  • Gjør de kontroller som er beskrevet i bruksanvisningen.
  • Noter produkttype og serienummer fra typeskiltet på produktet.
  • Generelle vilkår ved bestilling av service. Last ned her
  • Kontakt din nærmeste servicepartner.
  • Gi en så nøyaktig beskrivelse av problemet som mulig.
  • Ha kjøpskvittering klar ved servicebesøk.

2. ANDRE HENVENDELSER

Garanti / Reklamasjon
Teknisk spørsmål / Annet